Giới thiệu chung

028.6260 3468 - 0988 38 28 29
Trang chủ / GIỚI THIỆU CHUNG
GIỚI THIỆU CHUNG

    Qua thời gian trải nghiệm, học hỏi và tìm hiểu về Xã Hội. Con người ai cũng cần sự Tự Do, Thịnh Vượng vật chất và sự Bình An trong tâm hồn. Từ những suy nghĩ đó năm 2009 Nguyễn Quốc Thái đã thành lập Công Ty Giày Uy Thái với sứ mệnh Kinh Doanh của Công ty là phải tạo ra Sản Phẩm, Dịch Vụ có tính Văn Hoá, Văn Minh cần thiết để phục vụ cho đời sống con người. Công ty Uy Thái chọn sản xuất sản phẩm giày Bảo Hộ Lao Động để phục vụ các ngành Dầu Khí, Cơ Khí, Công Nghiệp nặng, Xây Dựng ,...

     Qua thời gian hoạt động kinh doanh Uy Thái đã thấy được Văn Hoá Doanh Nghiệp là tài sản vô hình của mỗi Doanh Nghiệp chúng ta. Cuối năm 2011 Uy Thái quyết định thực hiện chiến lược xây dựng Văn Hoá Doanh Nghiệp, đồng thời cải tiến lại tổ chức và coi việc cải tiến tổ chức là nền tảng để Doanh Nghiệp phát triển bền vững.

     Năm 2014, Uy Thái đã đầu tư lại toàn bộ công nghệ hiện đại nhất của Nhật Bản, Đài Loan để Doanh Nghiệp đồng bộ hơn nhằm phục vụ cho Khách hàng tốt hơn. Uy Thái luôn luôn xem việc cải tiến Tổ Chức, Văn Hoá Doanh Nghiệp, Quản Lý rủi ro, Nghiên cứu và phát triển Doanh Nghiệp, Quản trị Doanh Nghiệp Hội Nhập là những giá trị cốt lõi và luôn cam kết thực hiện những giá trị cốt lõi nhằm phát triển Doanh Nghiệp, hướng đến lợi ích cho Khách Hàng, Nhà Đầu Tư, Đối Tác và tiên phong thay đổi cuộc sống của người lao động chân chính nhằm góp phần xây dựng Đất Nước.

 

Through time of experience, learning and learning about Society. Every human being needs Freedom, Material Prosperity and Peace in the soul. From those thoughts, in 2009, Nguyen Quoc Thai founded Uy Thai Shoes Company with the Company's business mission of creating Cultural and Civilized Products and Services necessary to serve life. human. Uy Thai Company chooses to produce Labor Protection shoes to serve the Oil and Gas, Mechanical, Heavy Industry, Construction,...

Over the time of Uy Thai business activities, we have seen that Corporate Culture is an intangible asset of each of our Enterprises. At the end of 2011, Uy Thai decided to implement the strategy of building a Corporate Culture, while improving the organization and considering organizational improvement as the foundation for the Enterprise to develop sustainably.

In 2014, Uy Thai reinvested all the most modern technology from Japan and Taiwan to make the Business more synchronized to better serve customers. Uy Thai always considers Organizational Improvement, Corporate Culture, Risk Management, Enterprise Research and Development, and Integrated Enterprise Management as core values and is always committed to implementing these values. The core aim is to develop the Enterprise, aiming at the benefits of Customers, Investors, Partners and pioneering in changing the lives of honest workers to contribute to building the Country.

 

CTY TNHH SX - TM GIÀY UY THÁI

 190/29 Lý Thánh Tông, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú , TP.HCM

  028.6260 3468 - 0988 38 28 29 -  uts@uythaishoes.com

 www.uythaishoes.com - kcep.vn

Follow us
Facebook Youtube Zalo

Designed by Viet Wave

Hotline